Scroll to top

e-book VIZE

Město příležitostí je pro mě město, které dává lidem šanci rozvinout svůj potenciál a žít život podle svých představ. Dalo by se říct, že je to město, které umožňuje lidem plnit si své sny.

Takové město přirozeně investuje do vzdělání a kvality života obyvatel, nabízí atraktivní bydlení, fungující infrastrukturu, ale i pestrou škálu možností pro trávení volného času. Díky tomu všemu navozuje pozitivní atmosféru a přitahuje aktivní lidi. Ti se pak stávají motorem místní ekonomiky, zakládají inovativní firmy a dávají lidem prostor pro seberealizaci. Vznikají pracovní místa, která jsou zajímavá, nabízí kreativní práci, a samozřejmě mzdy na odpovídající úrovni.

Problém Znojma je dlouhodobě nízká mzdová úroveň ve srovnání s jinými regiony. S tím souvisí fakt, že odtud odchází lidé za prací, za lepší životní úrovní, za lepšími příležitostmi. Tento problém se netýká pouze mladých lidí, kteří po studiích dají přednost kariéře ve velkém městě. Odchází i lidé v produktivním věku s celými rodinami, protože ve Znojmě nenašli odpovídající uplatnění. Velká část obyvatel navíc musí za prací dojíždět. V poslední době slýchám i rezignované hlasy podnikatelů, kteří přesunuli firmu do jiného města nebo její přesun zvažují. Není se čemu divit, v žebříčku hodnocení podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji Znojmo klopýtá na 15. místě z 21 (viz mestoprobyznys.cz).

Řešením není slepý hon za co největším počtem pracovních míst, ale dlouhodobá a systematická práce na rozvoji podnikatelského prostředí, aktivní podpora firem orientovaných na IT a moderní technologie, což ale také znamená maximální podporu vzdělávání a zvyšování kvalifikace obyvatel. Město příležitostí stojí na třech základních pilířích, kterými jsou vzdělávání, práce a podnikání a zahraniční spolupráce.

Pojďme si říci konkrétněji, jak na to!